Godło Rzeczypospolitej Polskiej

Kancelaria Notarialna
Katowice

Notariusz Adam Robak

Umowa sprzedaży nieruchomości gruntowej/ prawa użytkowania wieczystego


KANCELARIA NOTARIALNA
NOTARIUSZ ADAM ROBAK

40-007 Katowice, ul. Uniwersytecka 13 (w budynku ALTUS)
Tel. 32 603 04 50 kom. +48 661 381 908
sekretariat@notariuszadamrobak.pl


UMOWA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ/ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO


  • odpis zwykły z księgi wieczystej lub numer księgi w przypadku prowadzenia w systemie elektronicznym;
  • podstawa nabycia np. umowa sprzedaży, darowizny, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia;
  • w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia lub zasiedzenia konieczne jest przedłożenie zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego, a w przypadku nabycia w drodze umowy darowizny lub zniesienia współwłasności nieruchomości zaświadczenie jest wymagane jeśli nabycie nastąpiło po 31 grudnia 2006 roku;
  • ważne dokumenty tożsamości wszystkich uczestników czynności (dowód osobisty lub paszport); w przypadku firm - numer KRS lub nazwa działalności gospodarczej, REGON, NIP,
  • cena sprzedaży oraz warunki zapłaty ceny, np. wskazanie nr konta bankowego;
  • warunki i data wydania nieruchomości,
  • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu gruntu lub zaświadczenie o jego braku lub też decyzja o warunkach zabudowy;
  • wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej;
  • ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości, gdy następuje podział nieruchomości;


Darowizna nieruchomości gruntowej
Pobierz w wersji PDF

Skontaktuj się z namiKancelaria Notarialna Katowice
Notariusz Adam Robak
40-007 Katowice, ul. Uniwersytecka 13
(w budynku ALTUS)
tel. +48 32 603 04 50
tel. +48 32 603 04 51
tel. +48 32 603 04 52

kom. +48 661 381 908
kom. +48 605 452 297

sekretariat@notariuszadamrobak.pl
Kancelaria Notarialna Katowice, ulica Uniwersytecka 13
mapa dojazdu