Godło Rzeczypospolitej Polskiej

Kancelaria Notarialna
Katowice

Notariusz Adam Robak

Umowa darowizny nieruchomości gruntowej


KANCELARIA NOTARIALNA
NOTARIUSZ ADAM ROBAK

40-007 Katowice, ul. Uniwersytecka 13 (w budynku ALTUS)
Tel. 32 603 04 50 kom. +48 661 381 908
sekretariat@notariuszadamrobak.pl


UMOWA DAROWIZNY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ / PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO


  • odpis zwykły z księgi wieczystej lub numer księgi w przypadku prowadzenia w systemie elektronicznym;
  • podstawa nabycia np. umowy sprzedaży, darowizny lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia;
  • w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia lub zasiedzenia niezbędne jest przedłożenie zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego, a w przypadku nabycia w drodze umowy darowizny, zniesienia współwłasności nieruchomości zaświadczenie jest wymagane jeśli nabycia nastąpiło po 31 grudnia 2006 roku;
  • ważny dokument tożsamości wszystkich uczestników czynności ( dowód osobisty lub paszport); w przypadku firm - numer KRS lub nazwa działalości gospodarczej, REGON, NIP,
  • wartość rynkowa przedmiotu darowizny;
  • warunki i data wydania nieruchomości,
  • wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej;
  • informacja czy przy czynności ma być ustanowiona służebność lub użytkowanie.


Darowizna nieruchomości gruntowej
Pobierz w wersji PDF

Skontaktuj się z namiKancelaria Notarialna Katowice
Notariusz Adam Robak
40-007 Katowice, ul. Uniwersytecka 13
(w budynku ALTUS)
tel. +48 32 603 04 50
tel. +48 32 603 04 51
tel. +48 32 603 04 52

kom. +48 661 381 908
kom. +48 605 452 297

sekretariat@notariuszadamrobak.pl
Kancelaria Notarialna Katowice, ulica Uniwersytecka 13
mapa dojazdu