Godło Rzeczypospolitej Polskiej

Kancelaria Notarialna
Katowice

Notariusz Adam Robak

Akt poświadczenia dziedziczenia


KANCELARIA NOTARIALNA
NOTARIUSZ ADAM ROBAK

40-007 Katowice, ul. Uniwersytecka 13 (w budynku ALTUS)
Tel. 32 603 04 50 kom. +48 661 381 908
sekretariat@notariuszadamrobak.pl


AKT POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA


(sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia jest możliwe wyłącznie w przypadku spadku otwartego po 30 czerwca 1984 roku)

  • odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy oraz numer PESEL spadkodawcy;
  • odpisy skrócone aktów urodzenia spadkobierców lub odpisy skrócone aktów małżeństwa spadkobierców, w przypadku osób, które zmieniły nazwisko;
  • testament spadkodawcy jeżeli spadkodawca go sporządził (w tym również testamenty zmienione i odwołane);
  • odpis skrócony aktu małżeństwa spadkodawcy wydany po dacie zgonu (w przypadku gdy spadkodawca w chwili śmierci pozostawał w związku małżeńskim);
  • numer księgi wieczystej w przypadku gdy w skład spadku wchodzi nieruchomość lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, dla którego jest prowadzona księga wieczysta;
  • ważny dokument tożsamości wszystkich uczestników czynności (dowód osobisty lub paszport).

Akt poświadczenia dziedziczenia jest sporządzany w obecności wszystkich spadkobierców zarówno ustawowych jak i testamentowych.

Darowizna nieruchomości gruntowej
Pobierz w wersji PDF

Skontaktuj się z namiKancelaria Notarialna Katowice
Notarius Adam Robak
40-007 Katowice, ul. Uniwersytecka 13
(w budynku ALTUS)
tel. +48 32 603 04 50
tel. +48 32 603 04 51
tel. +48 32 603 04 52

kom. +48 661 381 908
kom. +48 605 452 297

sekretariat@notariuszadamrobak.pl
Kancelaria Notarialna Katowice, ulica Uniwersytecka 13
mapa dojazdu